Nasi eksperci


Nasi eksperci

Dr hab. prof. nadzw. Beata Jeżyńska Prodziekan wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Radca prawny obsługa prawna podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych (prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo pracy). Redaktor Naczelny Studia Iuridica Lublinensia. Członek Rady Programowej Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia. Członek Komisji Prawniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów. Ekspert Sejmu i Senatu RP – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

dr hab. prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Adam Hołub Ekspert KIKB

Autor monografii oraz licznych artykułów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego z wyszczególnieniem ekstremizmu, radykalizmu i terroryzmu. W obszarze badawczym znajduje się także problematyka związana z korupcją w perspektywie historycznej i współczesnej. Kierownik i wykonawca w projektach badawczych NCN i NCBiR. Członek redakcji czasopisma „Nowa Polityka Wschodnia”. Członek Rady Naukowej fundacji IPSO ORDO. Członek rad naukowych jednostek organizacyjnych uczelni oraz ich organów zarządzających. Pracownik naukowy m.in. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, TWP w Warszawie.

prof. dr hab. Kuba Jałoszyński Ekspert KIKB

Mł. insp Policji w stanie spoczynku. Od ponad 30 lat zajmuje się problematyką związaną z walką i przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym. Przez 9 lat dowódca pododdziału antyterrorystycznego w Warszawie. Twórca koncepcji utworzenia centralnego pododdziału kontr terrorystycznego Policji. Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji. Doradca ministra spraw wewnętrznych i administracji ds. terroryzmu, sekretarz Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych, kierownik Stałej Grupy Eksperckiej przy tym Zespole. Doradca Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych Sejmu VIII kadencji.

Marek Niczyporuk Ekspert KIKB, radca prawny, doradca podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Uczestnik licznych szkoleń i staży. Praktykę zawodową zdobywał podczas pracy w organizacjach pozarządowych, kancelarii prawno-podatkowej, administracji podatkowej (Biuro Krajowej Informacji Podatkowej) oraz uznanej kancelarii prawnej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego oraz licznych wypowiedzi dla prasy branżowej. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na wyższych uczelniach oraz szkoleń dla przedsiębiorców oraz biegłych sądowych. Od 2013 r. wpisany na listę radców prawnych przy OIRP Katowice (nr wpisu KT 3195) a od 2017 r. na listę doradców podatkowych (nr wpisu 13101). Czynnie wykonuje oba zawody. Od 2010 r. prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której obsługuje własnych klientów oraz współpracuje z firmami prawniczymi i doradczymi a także księgowymi i biegłymi rewidentami.


Leszek Wieciech Doradca Zarządu KIKB

Doświadczony ekspert w obszarze Public Affairs, były dyplomata. Członek Rady Programowej United Nations Global Compact Polska. W latach 2009-2019 Prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, zaangażowany m.in. w działania na rzecz eliminacji szarej strefy w obrocie paliwami. W przeszłości m.in. członek Zarządu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej,  członek Rady Konsultacyjnej ds. handlu i usług przy Ministrze Gospodarki, członek zespołu doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki przy Ministrze Gospodarki. Jeden z pionierów edukacji w zakresie odpowiedzialnego biznesu (CSR) w Polsce.

Andrzej Sipta Ekspert KIKB

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Asystent w Katedrze Prawa Finansowego UJ. Wieloletni pracownik kontroli skarbowej i administracji podatkowej. Były Dyrektor Izby Skarbowej, Naczelnik wyspecjalizowanego urzędu skarbowego i Kierownik w Urzędzie Kontroli Skarbowej.