Nasi eksperci


Nasi eksperci

Marek Zieliński Prezes Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik kontroli skarbowej, były dyrektor UKS, ekspert do spraw kontroli biznesowej. Prowadzi szkolenia, wykłady i seminaria w  Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na temat zorganizowanej przestępczości podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT i akcyzy.

Janusz Makarowski Członek Zarządu Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej

Wieloletni pracownik administracji skarbowej na różnych stanowiskach kierowniczych również w Ministerstwie Finansów specjalizujący się w przestępczości podatkowej. Biegły sądowy w zakresie wyłudzeń podatku VAT oraz nieprawidłowości w obrocie towarami akcyzowymi. Prowadzi zajęcia z przestępczości podatkowej i bezpieczeństwa ekonomicznego w Krajowej Szkole Sadownictwa i Prokuratury w Krakowie, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższej Szkole Policji W Szczytnie. Doktorant na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Dr hab. prof. nadzw. Beata Jeżyńska Prodziekan wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Radca prawny obsługa prawna podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych (prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo pracy). Redaktor Naczelny Studia Iuridica Lublinensia. Członek Rady Programowej Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia. Członek Komisji Prawniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów. Ekspert Sejmu i Senatu RP – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Leszek Wieciech Doradca Zarządu KIKB

Doświadczony ekspert w obszarze Public Affairs, były dyplomata. Członek Rady Programowej United Nations Global Compact Polska. W latach 2009-2019 Prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, zaangażowany m.in. w działania na rzecz eliminacji szarej strefy w obrocie paliwami. W przeszłości m.in. członek Zarządu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej,  członek Rady Konsultacyjnej ds. handlu i usług przy Ministrze Gospodarki, członek zespołu doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki przy Ministrze Gospodarki. Jeden z pionierów edukacji w zakresie odpowiedzialnego biznesu (CSR) w Polsce.