Český


Plánujete rozšíření svého podnikání do Polska nebo jiných zemí Evropské unie?


Are you planning to expend your business to Poland or any other European Union country?

Národní institut obchodní kontroly (polsky: Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej – KIKB) byl založen [v Polsku] s cílem poskytovat podporu a pomoc soukromým podnikatelům při zavádění interních řešení a postupů, které by mohly být užitečné v případě daňových kontrol prováděných polskou Národní daňovou správou, jakož i celními a daňovými službami dalších zemí Evropské unie.

KIKB je instituce, jejímž účelem je definovat a zavést do polského a evropského daňového systému koncept „obchodní kontroly“, o níž se zmiňuje Směrnice Rady 2010/45/EU [kterou se mění Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty] ve vztahu k předpisům týkajících se fakturace.

Tato směrnice zavazuje každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost k zajištění pravosti původu, spolehlivosti obsahu a čitelnosti faktur. Toho lze dosáhnout zavedením jakékoli obchodní kontroly, která vytvoří spolehlivý [snadno sledovatelný] vztah mezi fakturou s DPH a dodáním zboží nebo služeb. Odborníci KIKB mají rozsáhlé zkušenosti a kompetence v oblasti daňových kontrol a jsou připraveni využít své znalosti ve prospěch svých klientů. Pokud si jako svého partnera v podnikání zvolíte KIKB, naši dobře připravení odborníci jsou připraveni poskytnout podporu a přípravu pro vaše podniky na míru šitá řešení, která mohou být použita v případě jakýchkoli problémů s daňovými správami.

Kontakt: