Inwentaryzacja - element zamknięcia roku obrotowego


Inwentaryzacja – kompendium wiedzy!

Jak prawidłowo przeprowadzić w jednostce proces inwentaryzacji?

Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę?


Odpowiedzi na powyższe pytania uzyskasz w naszym szkoleniu!

Inwentaryzacja – element zamknięcia roku obrotowego

Dostęp do szkolenia w promocyjnej cenie 380PLN (980PLN)Szkolenie przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które zobowiązane są do okresowego ustalania stanu zapasów, osób odpowiedzialnych za majątek trwały i zapasy w jednostkach oraz księgowych. Dotyczy zagadnienia inwentaryzacji, jednego z podstawowych procesów mających wpływ na ustalanie wyniku finansowego i podatkowego jednostki, a tym samym podlegającego kontroli skarbowej, które często jest błędnie przeprowadzane lub dokumentowane. Dzięki szkoleniu uzyskasz pełną wiedzę dotyczącą czynności niezbędnych, wymaganych w procesie inwentaryzacji. Znajomość zagadnień inwentaryzacji pozwoli Ci prawidłowo przygotować jednostkę i właściwie dokumentować przeprowadzone czynności.


Szkolenie prowadzi Renata Zielińska, biegły rewident z ponad 20 letnim doświadczeniem

Renata Zielińska specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych, sprawdzaniu procedur inwentaryzacji i ocenie sposobu jej udokumentowania. Od 2007 roku jest partnerem firmy audytorskiej. Prowadzi szkolenia dla księgowych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów.

Program szkolenia

01. Wstęp  –  0:45
02. Podstawa prawna  –  2:41
03. Metody inwentaryzacji  –  3:37
04. Spis z natury  –  14:24
05. Metoda potwierdzeń  –  5:22
06. Metoda weryfikacji  –  14:29
07. Harmonogram i zarządzenie inwentaryzacji  –  9:50
08. Potwierdzenie sald  –  2:40
09. Postępowanie w przypadku różnic  –  9:01
10. Dokumentacja inwentaryzacyjna cz.1  –  4:24
11. Kontrola procedury inwentaryzacyjnej  –  1:22
12. Dokumentacja inwentaryzacyjna cz.2  –  5:07
13. Zapasy obce w magazynie  –  2:38
14. Potwierdzenie sald cz.1  –  9:09
15. Potwierdzenie sald cz.2  –  9:22
16. Inwentaryzacja drogą weryfikacji salda  –  6:42
17. Podsumowanie  –  2:59


Prokurator Jerzy Duży