Konferencja gospodarczo – naukowa

Konferencja gospodarczo – naukowa

W imieniu naszego Instytutu mamy zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa do udziału w Konferencji Gospodarczo-Naukowej pt. „Skuteczne państwo a rola przedsiębiorcy”Konferencja odbędzie się w dniach 24–25 maja 2018 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu.

Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej, którego misją jest wspomaganie przedsiębiorców w dochowaniu należytej staranności, ograniczając ryzyko wplątania firmy w oszustwo podatkowe.

Nadrzędne cele, które przyświecają Konferencji, to dyskurs pragmatyczny na temat roli przedsiębiorcy w odniesieniu do warunków prawnych ustalonych przez Skuteczne Państwo i próba poprawy relacji na linii przedsiębiorcy – administracja skarbowa.

Poruszana problematyka ma zwrócić uwagę uczestników Konferencji na negatywne konsekwencje wynikające z niskiej świadomości przedsiębiorców o skutkach braku dochowania należytej staranności i odpowiedzialności z tego tytułu.

Kontrola Biznesowa minimalizuje ryzyko wplątania przedsiębiorstwa w oszustwo podatkowe ze świadomym jego udziałem (karuzela VAT, puste faktury, transakcje nieuprawnione i inne).

Kontrola biznesowa to proces stworzony, wdrożony i aktualizowany przez osoby odpowiedzialne (zarządy, właścicieli) w celu zapewnienia poprawnego działania finansów, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej firmy oraz zapewnienia, że wymagania prawne są przestrzegane.

Przepisy, wdrażające i regulujące zasadę kontroli biznesowej, znajdują się w dyrektywie Rady 2010/45/UE, w polskim systemie prawnym Kontrola Biznesowa została uregulowana w art. 106 m ustawy o VAT  i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

Rekomendując to wydarzenie, wyrażam nadzieję, że oprócz ciekawych wystąpień będzie to też czas na konstruktywną dyskusję, wymianę poglądów i doświadczeń. Żywię także nadzieję, że zaproszenie spotka się z Państwa zainteresowaniem i przyłączą się Państwo do grona uczestników tej konferencji.

Zarząd KIKB