Mazowiecki Instytut Kontroli Biznesowej


Mazowiecki Instytut Kontroli Biznesowej


  • 00-834 Warszawa, ul. Pańska 73 lok. 104
  • email: sekretariat@kikb.pl
  • sekretariat: +48 22 777 40 80

Pańska 73, 00-834 Warszawa