Nasi eksperci


Nasi eksperci

Dr hab. prof. nadzw. Beata Jeżyńska Prodziekan wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Radca prawny obsługa prawna podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych (prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo pracy). Redaktor Naczelny Studia Iuridica Lublinensia. Członek Rady Programowej Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia. Członek Komisji Prawniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów. Ekspert Sejmu i Senatu RP – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Leszek Wieciech Doradca Zarządu KIKB

Doświadczony ekspert w obszarze Public Affairs, były dyplomata. Członek Rady Programowej United Nations Global Compact Polska. W latach 2009-2019 Prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, zaangażowany m.in. w działania na rzecz eliminacji szarej strefy w obrocie paliwami. W przeszłości m.in. członek Zarządu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej,  członek Rady Konsultacyjnej ds. handlu i usług przy Ministrze Gospodarki, członek zespołu doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki przy Ministrze Gospodarki. Jeden z pionierów edukacji w zakresie odpowiedzialnego biznesu (CSR) w Polsce.

prof. dr hab. Jakub Jałoszyński Ekspert KIKB

Mł. insp Policji w stanie spoczynku. Od ponad 30 lat zajmuje się problematyką związaną z walką i przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym. Przez 9 lat dowódca pododdziału antyterrorystycznego w Warszawie. Twórca koncepcji utworzenia centralnego pododdziału kontr terrorystycznego Policji. Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji. Doradca ministra spraw wewnętrznych i administracji ds. terroryzmu, sekretarz Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych, kierownik Stałej Grupy Eksperckiej przy tym Zespole. Doradca Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych Sejmu VIII kadencji.  

dr hab. prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Adam Hołub Ekspert KIKB

Autor monografii oraz licznych artykułów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego z wyszczególnieniem ekstremizmu, radykalizmu i terroryzmu. W obszarze badawczym znajduje się także problematyka związana z korupcją w perspektywie historycznej i współczesnej. Kierownik i wykonawca w projektach badawczych NCN i NCBiR. Członek redakcji czasopisma „Nowa Polityka Wschodnia”. Członek Rady Naukowej fundacji IPSO ORDO. Członek rad naukowych jednostek organizacyjnych uczelni oraz ich organów zarządzających. Pracownik naukowy m.in. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, TWP w Warszawie.