Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe


Przestępstwa fakturowe – o tym trzeba wiedzieć!

Co przedsiębiorcy muszą wiedzieć o przestępstwach fakturowych?

Jak rozpatrywane są przez prokuraturę?

Które przepisy należy poznać?


Odpowiedzi na powyższe pytania uzyskasz w naszym szkoleniu!

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe

Dostęp do szkolenia w promocyjnej cenie 250PLN (600PLN)Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców oraz praktyków z dziedziny prawa i rachunkowości. Pozwala zrozumieć sposób postępowania prokuratury i organów kontroli skarbowej w przypadku przestępstw fakturowych i prania brudnych pieniędzy. Dzięki szkoleniu przedsiębiorcy uzyskają obraz zagrożeń i konsekwencji uwikłań w przestępstwa podatkowe, a adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi uzyskają wiele cennych wskazówek, które pomogą zabezpieczyć interes ich klientów zarówno prewencyjnie jak i w trakcie postępowań.


Szkolenie prowadzi wybitny praktyk przedmiotu, czynny prokurator, dr hab. Jerzy Duży prof. UMK

Dr hab. Jerzy Duży od wielu lat specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym i prawie podatkowym, łącząc pracę naukową z praktyką prokuratorską. Specjalizuje się w śledztwach z zakresu nadużyć podatku VAT. W latach 2016 – 2018 pełnił funkcję Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy. Jest Profesorem Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2016 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych za cykl publikacji wraz z monografią „ Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępnego nadużycia podatku VAT i akcyzowego”, Wolters Kluwer 2013. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i procesu karnego. Wykładowca akademicki oraz wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, członek Rady Naukowej Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.  Prowadził i prowadzi szkolenia z zakresu zwalczania przestępczości związanej z nadużyciami w podatku VAT dla sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji, CBŚP, CBA, ABW i kontroli skarbowej.

Program szkolenia

01. Wstęp  –  1:52
02. Odpowiedzialność zarządu – ogólnie –  3:05
03. Wykazanie winy jako podstawa odpowiedzialności karnej  –  2:07
04. Odpowiedzialność karna członka zarządu  –  2:05
05. Typy przestępstw fakturowych i sankcje  –  4:37
06. Przyczyny surowości kar  –  7:56
07. Dlaczego Państwo skupia się na podatku VAT  –  3:40
08. Zwalczanie przestępstw podatkowych kiedyś i dziś  –  5:48
09. Uprawnienia KAS  –  5:02
10. Odpowiedzialność podatkowa a odpowiedzialność karna  –  10:12
11. Zbieg przepisów a sankcja  –  7:45
12. Czynny żal  –  2:51
13. Pojecie faktury  –  0:45
14. Przestępstwa fakturowe – zbiegi  –  3:47
15. Różnice w postępowaniu karnym i podatkowym  –  7:44
16. Podsumowanie  –  3:06


Prokurator Jerzy Duży