Prezentacje


Prezentacje


“Kontrola biznesowa jako procedury wspomagające kontrolę zarządczą w Gminie”
Marek Zieliński – Prezes KIKB


 

“Cele i misja Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej”
Marek Zieliński – Prezes KIKB


 

“System Kontroli Biznesowej według STANDARDU KIKB”
Marek Pohnke – Prezes Dolnośląskiego Instytutu Kontroli Biznesowej


 

“Autoryzowany Podatnik i Lider Bezpieczeństwa Fiskalnego jako cel i zadanie KIKB”
Janusz Makarowski – Członek Zarządu KIKB


 

“O czym trzeba pamiętać w komunikacji z organami podatkowymi i jak nie stać się uczestnikiem karuzeli podatkowej”
Marek Zieliński – Prezes KIKB


 

“Kontrola biznesowa szansą uniknięcia uwikłania w oszustwa VAT”
Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej


 

“Kontrola biznesowa szansą uniknięcia  uwikłania Gmin w oszustwa VAT”
Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej


 

“Kontrola biznesowa wobec wymagań ochrony środowiska w działalności gospodarczej”
Dr hab. Beata Jeżyńska, Prof. Nadzw. – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie


 

“Zagrożenia branży paliwowej”
Leszek Wieciech – Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego