Szkolenia


Szkolenia

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej wraz z Grupą Integrator na łamach portalu www.wspolczesnysamorzad.pl stworzył ofertę szkoleń dla urzędników oraz przedsiębiorców. Nasze szkolenia poruszają aktualne problemy rynkowe oraz administracyjne w ścisłym związku z obowiązującym prawem. Kładziemy nacisk na praktyczne aspekty omawianych zagadnień, tak aby każdy uczestnik posiadł umiejętności związane z profilem jego działalności lub odpowiedzialności. Bazujemy na wieloletnim doświadczeniu naszych trenerów, wykładowców i ekspertów.


Bloki tematyczne


Szkolenia dla urzędników

Szkolenia dedykowane dla urzędników sektora publicznego

Tematyka: “Praktyczne metody efektywnego wdrażania nałożonych na urzędy zadań oraz uwarunkowania prawne niezbędne do ich prawidłowej realizacji”. 

System wsparcia fiskalnego dla włodarzy

Szkolenia dedykowane dla menadżerów zarządzających majątkiem gminnym i przedsiębiorstwami komunalnymi; organów administracji publicznej – kierowników urzędów

Tematyka: “Jak ustrzec się odpowiedzialności osobistej za zarządzanie dobrem publicznym” 

Szkolenia dla biznesu

Szkolenia dedykowane dla firm oraz przedsiębiorców zobowiązanych do wdrożenia w swojej organizacji kontroli biznesowej

Tematyka: “Ograniczenie ryzyka poniesienia osobistej odpowiedzialności z powodu zarzutu świadomego udziału w oszustwie podatkowym na gruncie prawa karnego i karnego skarbowego