Zarząd


Zarząd

Marek Zieliński Prezes Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik kontroli skarbowej, były dyrektor UKS, ekspert do spraw kontroli biznesowej. Prowadzi szkolenia, wykłady i seminaria w  Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na temat zorganizowanej przestępczości podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT i akcyzy.

dr Janusz Makarowski Członek Zarządu Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej

Wieloletni pracownik administracji skarbowej na różnych stanowiskach kierowniczych również w Ministerstwie Finansów specjalizujący się w przestępczości podatkowej. Biegły sądowy w zakresie wyłudzeń podatku VAT oraz nieprawidłowości w obrocie towarami akcyzowymi. Prowadzi zajęcia z przestępczości podatkowej i bezpieczeństwa ekonomicznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.